Ασφάλεια σκύλων συντροφιάς

Μεριμνήστε για την προστασία του πιο πιστού σας φίλου, από 3 μηνών μέχρι 10 ετών, με δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης και πέραν του ορίου των 10 ετών, έχει μικρό κόστος σε σχέση με την συναισθηματική αξία του πιστού σας φίλου.

Καλύψεις:

  • Θάνατος του σκύλου λόγω ατυχήματος
  • Δαπάνη για θεραπεία, έξοδα νοσηλείας ή χειρουργική επέμβαση, λόγω ατυχήματος προς αποκατάσταση της υγείας του σκύλου (το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου για τον κίνδυνο του θανάτου).
  • Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το σκύλο σε τρίτα πρόσωπα (το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου για τον κίνδυνο του θανάτου).

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310 587 625 & 2310 888 551