Τεχνικές υπηρεσίες

Πλήρης υποστήριξη από ειδικευμένα και υπεύθυνα συνεργεία σε κάθε είδος τεχνικής ή άλλης ανάγκης σας, όπως:

  • Συνεργεία καθαρισμού.
  • Συντηρητές ανελκυστήρων, καυστήρων, κτιρίων.
  • Υδραυλικές εργασίες.
  • Μηχανολογικές μελέτες θέρμανσης, εγκατάστασης φυσικού αερίου.
  • Κατασκευές αλουμινίου, συνθετικά κουφώματα.
  • Επισκευές & αντικατάσταση για θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες.