Έκδοση, Είσπραξη Κοινοχρήστων Εξόδων – Εσόδων

  • Διανομή των ειδοποιητηρίων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα είσπραξης.
  • Είσπραξη του αναλογούντος ποσού ανά διαμέρισμα από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας.
  • Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ κτλ. Αμοιβών συνεργείων καθαρισμού, συντηρητών και λοιπών υποχρεώσεων.
  • Διαχείριση αποθεματικού κεφαλαίου πολυκατοικίας με τήρηση αναλυτικής κατάστασης εσόδων – εξόδων και σύνταξη – έκδοση ετήσιου ισολογισμού χρήσης.
  • Εκτύπωση 2τυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
  • Τοιχοκόλληση της συγκεντρωτικής κατάστασης και μοίρασμα των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία και ώρα είσπραξης (4-6 ημέρες αργότερα).
  • Είσπραξη των κοινοχρήστων κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία είσπραξης, συγκέντρωση χρημάτων και παράδοση ταμείου στο Διαχειριστή της πολυκατοικίας.