Έκδοση κοινοχρήστων Εσόδων-Εξόδων

  • Μηχανογραφημένη έκδοση κοινοχρήστων με αξιόπιστο εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει την εγκυρότητα του δίκαιου καταμερισμού των εξόδων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της πολυκατοικίας.
  • Αυθημερόν έκδοση και αποστολή διπλότυπης μηχανογραφημένης συγκεντρωτικής κατάστασης και ειδοποιητηρίων – αποδείξεων για κάθε διαμέρισμα με πλήρη και σαφή ανάλυση των δαπανών.