Υπηρεσίες

Έκδοση Κοινοχρήστων

 • Εκτύπωση διπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα)
 • Αποστολή εντύπων στο διαμέρισμα του διαχειριστή αυθημερόν.

Έκδοση – Είσπραξη –  Διαχείριση Κοινοχρήστων

 • Εκτύπωση 2 τυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
 • Τοιχοκόλληση της συγκεντρωτικής κατάστασης και μοίρασμα των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία και ώρα είσπραξης (4-6 ημέρες αργότερα).
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία είσπραξης, συγκέντρωση χρημάτων και παράδοση ταμείου στο Διαχειριστή της πολυκατοικίας.
 • Εκτύπωση 2τυπης συγκεντρωτικής κατάστασης και αναλυτικών ειδοποιήσεων και αποδείξεων (μία για κάθε διαμέρισμα).
 • Τοιχοκόλληση της συγκεντρωτικής κατάστασης και μοίρασμα των αναλυτικών ειδοποιήσεων σε κάθε διαμέρισμα με αναγραφόμενη την ημερομηνία και ώρα είσπραξης (4-6 ημέρες αργότερα).
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων και αποπληρωμή των λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων της πολυκατοικίας.
 • Απολογισμός κινήσεων και ενημέρωση στη διαχειριστική επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν εκκρεμότητες.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

 • Έγκαιρη και εγγυημένη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τεχνικές υπηρεσίες
Πλήρης υποστήριξη από ειδικευμένα και υπεύθυνα συνεργεία σε κάθε είδος τεχνικής ή άλλης ανάγκης σας όπως:

 • Συνεργεία καθαρισμού
 • Συντηρητές ανελκυστήρων, καυστήρων, κτιρίων
 • Υδραυλικές εργασίες
 • Μηχανολογικές μελέτες θέρμανσης, εγκατάστασης φυσικού αερίου
 • Κατασκευές αλουμινίου, συνθετικά κουφώματα

Νομική κάλυψη
Συνεργασία με έμπειρο νομικό σύμβουλο για υπεύθυνη ενημέρωση της ισχύουσας νομοθεσίας και παροχή νομικών συμβούλων και διευκρινήσεων σε θέματα καταστατικών πολυκατοικιών και επίλυση των όποιων νομικών προβλημάτων προκύψουνΔΩΡΕΑΝ ενημέρωση στον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας για να έρθει σε επαφή  με τον οφειλέτη σε περιπτώσεις ανείσπρακτων κοινοχρήστων. Σε περίπτωση αγωγής χρεώνεται εκείνος ο οποίος θα κινηθεί νομικά απέναντι στον οφειλέτη, είτε αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, είτε η πολυκατοικία στο σύνολο, με τα προβλεπόμενα έξοδα.