Νομοθεσία

Νομοθεσία Κοινοχρήστων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους σημαντικότερους νόμους που σχετίζονται με την διαχείριση οικοδομών και τα κοινόχρηστα:

1. Νόμος 3741/29 – Περί Οριζόντιας Ιδιοκτησίας.
Ποιοι χώροι θεωρούνται κοινόχρηστοι; Πως κατανέμονται τα κοινόχρηστα έξοδα, τι προβλέπεται για τα κλειστά διαμερίσματα, κλπ.

2. Προεδρικό Διάταγμα 1985 (ΦΕΚ Δ’631)
Σχετικό με τις οικοδομές με αυτόνομη θέρμανση (Ωρομετρητές, Θερμιδομετρητές), Ποιός είναι ο τρόπος υπολογισμού του παγίου, κλπ.

3. Γενικός Κανονισμός Οικοδομής