Κοινόχρηστα

Πώς χρεώνεται ο ανελκυστήρας?

Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία, τα ποσοστά του ανελκυστήρα θα βγαίνουν βάση αυτού.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός ισχύει ο νόμος 3741/29 ο οποίος ορίζει ότι ο ανελκυστήρας βγαίνει βάση των τετραγωνικών μέτρων επί του χιλιοστού του οικοπέδου  και προς 10% αύξηση κάθε ορόφου.

Είμαι ένοικος μια πολυκατοικίας και όταν νοίκιασα το διαμέρισμα, ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι δεν έχει πολλά κοινόχρηστα και διαπίστωσα το αντίθετο. Τι μπορώ να κάνω?

Καλό θα είναι πριν προβείτε στην υπογραφή του συμφωνητικού να διαβάσετε το κανονισμό της πολυκατοικίας για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως. Από την στιγμή που δεν υπάρχει κανονισμός, χρήσιμο θα ήταν μια συνάντηση με τον διαχειριστή της οικοδομής για να ενημερωθείτε για το πώς χρεώνονται οι δαπάνες αυτής.

Ποιος καθορίζει τα χιλιοστά συμμετοχής των ιδιοκτησιών στις δαπάνες;

Ο μηχανολόγος μηχανικός που σχεδιάζει την πολυκατοικία, φτιάχνει και τον πίνακα «Οριζόντιας Ιδιοκτησίας» του ακινήτου. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία κάθε διαιρεμένης ιδιοκτησίας του ακινήτου, όπως εμβαδόν, όγκος, αναλογούντες κοινόχρηστοι χώροι, ποσοστό επί του οικοπέδου κ.α. Στον ίδιο πίνακα καθορίζεται και η συμμετοχή κάθε ιδιοκτησίας στις κοινές δαπάνες του κτιρίου. Ο πίνακας αυτός είναι μέρος του συμβολαίου πού υπογράφεται από τον αγοραστή κατά την αγορά της ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να μεταβληθεί παρά μόνο με συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών και με νέα συμβολαιογραφική πράξη.

Τι είναι το αποθεματικό της πολυκατοικίας που χρεώνεται στα κοινόχρηστα?

Είναι χρήματα τα οποία τα διαχειρίζεται η Διαχ/κή επιτροπή για την ομαλή λειτουργία όλων των ενοίκων και αποσκοπούν σε έξοδα που τυχόν προκύψουν στην πολυκατοικία και πρέπει να αποπληρωθούν άμεσα.
Αν είστε ένοικος το αποθεματικό είναι χρήματα  που θα πάρετε πίσω αφήνοντας το διαμέρισμα από την στιγμή που δεν έχετε οφειλές ως προς την πολυκατοικία (ή στον ιδιοκτήτη σας). Αυτό το αποθεματικό είναι υποχρεωμένος να το καταβάλλει ο ιδιοκτήτης εφόσον παραμείνει κενό ή να χρεωθεί στον επόμενο ενοικιαστή.

Τί γίνεται στην περίπτωση όπου ένα (ή και περισσότερα) διαμέρισμα δεν είναι ικανοποιημένο από την καθαριότητα της οικοδομής. Είναι σωστό να μην πληρώνει το μερίδιο που του αντιστοιχεί για την καθαριότητα?

Από τη στιγμή που η χρέωση και η κατανομή της συγκεκριμένης δαπάνης είναι σωστή σύμφωνα με τον κανονισμό, τότε όλοι οφείλουν να πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί. Ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος είναι η γενική συνέλευση όπου μπορεί κάποιος να ζητήσει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ή ακόμα και να αλλάξετε καθαρίστρια. Κατόπιν θα παρθεί απόφαση με πλειοψηφία.

Όταν υπάρχουν βλάβες στην πολυκατοικία και πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι ομόφωνα για να επιδιορθωθούν?

Ακολουθούμε ότι λέει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Εάν δεν υπάρχει, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 για οποιαδήποτε εργασία / επισκευή θα πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και αν συμφωνήσει το 51% τότε είναι υποχρεωμένο το 49% να γίνει η ανάλογη εργασία / επισκευή.

Όταν υπάρχει ένα κενό διαμέρισμα στην πολυκατοικία σε τι ποσοστό επί των κοινόχρηστων δαπανών οφείλει να συμμετέχει?

Στην περίπτωση όπου υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία, ορίζει ο κανονισμός το ποσοστό του κενού διαμερίσματος.

Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει στο 100% των κοινόχρηστων δαπανών. Διαφορετικά αν υπάρξει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών / ενοίκων της πολυκατοικίας μπορεί να συμμετέχει στο 30% των κοινοχρήστων.

Ενώ για τη θέρμανση του αναλογεί το ποσοστό της μελέτης του μηχανολόγου μηχανικού (που συνήθως κυμαίνετε από 20% έως 30%).

Τι γίνεται στην περίπτωση όπου ένας ένοικος αρνείται να πληρώσει τα κοινόχρηστα?

Αν είναι ένοικος και όχι ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος να πληρώσει τα κοινόχρηστα. Διαφορετικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε δικαστικά από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.