Θέρμανση

Η οικοδομή όπου κατοικώ έχει ωρομετρητές (ή θερμιδομετρητές). Εάν κλείσω ένα σώμα θα έχω μείωση στην επιβάρυνση του ποσού του πετρελαίου;

Ναι, θα έχετε μείωση στην επιβάρυνση στην περίπτωση που η οικοδομή έχει θερμιδομετρητές. Αντιθέτως, εάν η οικοδομή έχει ωρομετρητές τότε κλείνοντας κάποιο σώμα το διαμέρισμα σας απασχολεί περισσότερες ώρες τον καυστήρα με αποτέλεσμα να επιβαρύνεστε περισσότερο στο ποσό του πετρελαίου.

Πώς γίνεται η κατανομή πετρελαίου?

Ο τρόπος καταμερισμού των δαπανών κεντρικής θέρμανσης έχει καθοριστεί από την τεχνική οδηγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 2427/1983 η οποία θεσπίστηκε με το από 7/11/85 Π.Δ. (ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ’)

Από τις δαπάνες θέρμανσης αυτές πού αφορούν την συντήρηση ή την επισκευή του συστήματος θέρμανσης, κατανέμονται ανάλογα με τα χιλιοστά (ποσοστό) του κάθε διαμερίσματος στην κατηγορία θέρμανσης. Τα χιλιοστά αυτά είναι ανάλογα τον όγκο του κάθε διαμερίσματος. Σήμερα οι μηχανικοί για τον καθορισμό των χιλιοστών αυτών λαμβάνουν υπ’ όψιν τους όχι μόνο τον όγκο αλλά και τις θερμικές απώλειες κάθε διαμερίσματος λόγω ανοιγμάτων, εξωτερικών επιφανειών, τύπου μόνωσης και άλλων παραμέτρων.

Όσον αφορά την δαπάνη πετρελαίου, αυτή κατανέμεται ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης κάθε πολυκατοικίας:

•    Πολυκατοικίες ΧΩΡΙΣ αυτονομία θέρμανσης
Στις πολυκατοικίες με θέρμανση αυτού του τύπου η δαπάνη πετρελαίου θέρμανσης κατανέμεται όπως και η δαπάνες επισκευών κλπ του συστήματος σύμφωνα με τον τύπο:

Όπου:
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
 = Το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων.

Διαιρούμε δηλαδή το ποσό που θέλουμε να κατανείμουμε με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων και πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος για να βαρούμε την συμμετοχή του.

•    Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με ωρομετρητές
Ένα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με με τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με τις ώρες χρήσεως της θέρμανσης από το αντίστοιχο διαμέρισμα σύμφωνα με τον τύπο:

Όπου:
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
= Το άθροισμα των γινομένων των ωρών επί τα χιλιοστά όλων των διαμερισμάτων.

•    Αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειών
Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες πού αφορούν την κατανάλωση πετρελαίου κατανέμονται με βάση την μελέτη του Μηχανολόγου Μηχανικού πού έχει σχεδιάσει το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας. Ο Μηχανικός έχει υπολογίσει στην μελέτη του τις σχετικές μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παρακάτω τύπο σε συνάρτηση με τον χρόνο που κάθε ιδιοκτησία χρησιμοποιεί την θέρμανση, ως ακολούθως:
Όπου:
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
εi = ο συντελεστής επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
fi = ο συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
 = Το άθροισμα των γινωμένων των ωρών επί συντελεστές επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων.

•    Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με θερμιδομετρητές
Ένα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών σύμφωνα με τον τύπο:

Όπου:
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
Π= η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
Θδ= Η κατανάλωση του διαμερίσματος σε θερμομονάδες.
= Το άθροισμα των καταναλώσεων σε θερμομονάδες όλων των διαμερισμάτων.

Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και επιθυμώ να αποκτήσω πλήρη αυτονομία στην θέρμανση, δηλαδή να εγκαταστήσω ολοκληρωμένο δικό μου σύστημα θέρμανσης με καυστήρα, λέβητα κ.λ.π. Μπορώ να απαλλαγώ εξ’ ολοκλήρου από συμμετοχή στις δαπάνες θέρμανσης της πολυκατοικίας μου;

Σίγουρα δεν δικαιούται να καταλάβει κοινόχρηστο χώρο ή τμήμα κοινοχρήστου χώρου για δική του χρήση (εγκατάσταση του συστήματος), χωρίς την σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών, εκτός βέβαια εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται και επιτρέπεται ρητά από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
Μπορείς λοιπόν να εγκαταστήσεις δικό σου σύστημα αρκεί αυτό να γίνει σε δικό σου ιδιόκτητο και όχι κοινόκτητο / κοινόχρηστο χώρο.
Ωστόσο παραμένεις υπόχρεος στο ποσοστό που ορίζει η μελέτη του μηχανολόγου μηχανικού βάσει ενός κενού διαμερίσματος, όσον αφορά την συμμετοχή σου στις δαπάνες συντήρησης και επισκευών του κοινόχρηστου συστήματος θέρμανσης.
Όσο αφορά τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου αν η συνέλευση των συνιδιοκτητών δεν δέχεται την ολοκληρωτική απαλλαγή σου, μπορείς σε πρώτη φάση να επιδιώξεις:

A) Αν δεν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να σου αναγνωριστεί τουλάχιστον το ευεργέτημα (έκπτωση) που προβλέπει ο κανονισμός για τα κλειστά διαμερίσματα.
B) Αν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να πληρώνεις μόνο το πάγιο θέρμανσης εάν ο κανονισμός προβλέπει κάτι τέτοιο.

Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και αποφάσισα όταν χτιζόταν η οικοδομή να βάλω μεγαλύτερα σώματα από αυτά που υπολόγιζε ο κατασκευαστής. Το σύστημα υπολογισμού της δαπάνης θέρμανσης είναι η ογκομέτρηση δηλ. για κάθε διαμέρισμα υπάρχει ένα υδρόμετρο που μετρά την ποσότητα νερού που διέρχεται από τα θερμαντικά του σώματα. Ήθελα να ρωτήσω μήπως θα πρέπει να πληρώνω μεγαλύτερο ποσοστό λόγω του ότι έχω διπλάσια σώματα. Και αν ναι, τότε τι ρόλο παίζει η ογκομέτρηση;

Η παρακάτω απάντηση αυτή ισχύει για συστήματα με ωρομετρητές όσο και με υδρόμετρα – ογκομέτρηση:
Μετρώντας την ποσότητα του νερού που διέρχεται μέσα από τα θερμαντικά σώματα ενός διαμερίσματος, βρίσκουμε την μία παράμετρο απ’ αυτές που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την κατανομή της δαπάνης. Η άλλη παράμετρος είναι: πόση θερμότητα (ενέργεια) είχε το νερό κατά την είσοδο και πόση κατά την έξοδο του από το διαμέρισμα. Ζητούμε δηλαδή να βρούμε πόση ενέργεια καταναλώθηκε ΜΕΣΑ στο διαμέρισμα.
Στα ατελή συστήματα μετρήσεων όπως αυτό που έχετε εσείς και σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες, μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα (σε λίτρα αν υπάρχουν υδρόμετρα ή ώρες, αν υπάρχουν ωρομετρητές). Κατόπιν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την παράμετρο αυτή με κάποιον συντελεστή. Αυτό γίνεται διότι:
Αν π.χ. τροφοδοτήσουμε με 100 λίτρα νερού 90 βαθμών κελσίου μία γκαρσονιέρα με δύο σώματα επιφάνειες 2 τετραγωνικών μέτρων, στη έξοδο από το διαμέρισμα η θερμοκρασία νερού θα έχει πέσει (π.χ.) στους 75 βαθμούς.
Αν τροφοδοτήσουμε με 100 λίτρα νερού 90 βαθμών κελσίου ένα πεντάρι διαμέρισμα με επτά σώματα καλοριφέρ που έχουν επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, στη έξοδο από το διαμέρισμα η θερμοκρασία νερού θα έχει πέσει (π.χ.) στους 40 βαθμούς.
(Οι αριθμοί στο παραπάνω παράδειγμα είναι τελείως υποθετικοί αλλά αντιπροσωπευτικοί) Είναι εμφανές ότι στο μεγάλο διαμέρισμα καταναλώθηκε πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι στο μικρό, και άρα η συμμετοχή του μεγάλου διαμερίσματος (στην δαπάνη αγοράς καυσίμου) πρέπει να είναι ανάλογα αυξημένη σε σχέση με του μικρού.
Για να αντισταθμίσουμε για τα διαφορετικά μεγέθη κ.λ.π. των διαμερισμάτων, εκτός από το πόσο νερό κυκλοφόρησε ή πόσες ώρες χρησιμοποιήθηκε η θέρμανση συνυπολογίζουμε και άλλες παραμέτρους. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι, ανάλογα με την πολυκατοικία και την μελέτη θέρμανσης του μηχανικού:
Πόσα σώματα υπάρχουν σε κάθε διαμέρισμα(πόση συνολική επιφάνεια έχουν).
Τα μεγέθη των διαμερισμάτων όταν η επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων είναι, σε όλα τα διαμερίσματα, ανάλογη του εμβαδού τους.
Θερμικές απώλειες (συντελεστής επιβάρυνσης και συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης), κ.α.
Συμπερασματικά, ναι, πρέπει να πληρώνεις περισσότερα χρήματα ανά μονάδα (λίτρο / κυβικό μέτρο νερού που καταγράφει το υδρόμετρο, ή ώρα που καταγράφει ο ωρομετρητής) σε σχέση με τα άλλα διαμερίσματα.
Άλλωστε από την αρχή γνώριζες ότι εγκαθιστώντας μεγαλύτερα σώματα θα έχεις καλύτερη (περισσότερη) θέρμανση, δηλαδή θα απορροφάς (καταναλώνεις) περισσότερη ενέργεια από το κεντρικό σύστημα. Επομένως είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχεις και μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική δαπάνη.

Στην πολυκατοικία μας υπάρχει κεντρική θέρμανση. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο καταστήματα που χωρίς να ρωτήσουν κανέναν έβγαλαν τα θερμαντικά σώματα. Κατόπιν αρνούνται να πληρώνουν ακόμη και το πάγιο θέρμανσης που τους χρεώνει η διαχείριση. Είναι νόμιμο;

Αν προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ότι πρέπει να πληρώνουν το πάγιο θέρμανσης τότε είναι υποχρεωμένοι να την πληρώνουν.
Ακόμη πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται κάθε επέμβαση, περιλαμβανομένης βέβαια της αφαίρεσης, στα θερμαντικά σώματα, χωρίς την άδεια της συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.


Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένα διαμέρισμα να παραμένει κλειστό και να έχει έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης;

Ισχύουν οι περιορισμοί, χρονικοί ή άλλοι που προβλέπει ο κανονισμός κάθε πολυκατοικίας. Αν προβλέπεται έκπτωση χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός (όπως συμβαίνει συνήθως), εννοείται ότι έκπτωση θα ισχύει για πάντα, εφόσον το διαμέρισμα παραμένει κλειστό.

Τι είναι το πάγιο θέρμανσης?

Σύμφωνα με τον κανονισμό του 1985 , κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στην αγορά των καυσίμων είτε είχε κατανάλωση είτε όχι. Το ποσό με το οποίο θα συμμετέχει είναι συνάρτηση των συντελεστών ei και fi οι οποίοι υπάρχουν για κάθε διαμέρισμα στην μελέτη θέρμανσης του εργολάβου. Για την ακρίβεια το ποσό του παγίου προκύπτει από την πράξη:

ei * fi * ποσό καυσίμων. Δηλαδή για ένα διαμέρισμα με ei= 0.15 και fi=0.3 σε μία αγορά καυσίμων ίση με 1000 ευρω θα πρέπει να πληρώσει πάγιο 0.15 * 0.3 * 1000= 45ευρω.

Σύμφωνα πάντα με το Προεδρικό Διάταγμα του 1985, ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνεται το τελικό ποσό της θέρμανσης είναι ο εξής:

Σε μία αγορά 1000 ευρώ καυσίμων, το 30% περίπου του ποσού θα μοιραστεί σε όλα τα διαμερίσματα με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω (ανεξάρτητα δηλαδή αν υπάρχει κατανάλωση καυσίμων). Τα υπόλοιπα 700ευρω θα μοιραστούν ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμων του κάθε διαμερίσματος με τον τρόπο που ορίζει η μελέτη του μηχανολόγου μηχανικού.

Διαπιστώνω ότι στα κοινόχρηστα μου κάθε μήνα η ώρα θέρμανσης χρεώνεται με διαφορετική τιμή ακόμα και όταν βάζουμε το ίδιο ποσό πετρελαίου. Δηλαδή ώρες / λίτρα πετρελαίου μεταβάλλεται συνεχώς. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αυτό συμβαίνει γιατί οι ώρες που μετρούνται αφορούν τον χρόνο που θερμαίνουμε το διαμέρισμά μας, ενώ η κατανάλωση εξαρτάτε από τον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα.

Στον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα υπεισέρχονται διάφοροι μεταβλητοί παράγοντες όπως:

•    Ποιος ζήτησε θέρμανση και πότε. Κάποιες ώρες της ημέρας τη θέρμανση μπορεί να ζητάει μόνο ένα διαμέρισμα, κάποιες άλλες έξι διαμερίσματα ταυτόχρονα κ.λ.π.

•    Η υπάρχον θερμοκρασία μέσα στα διαμερίσματα. Διαφέρει ανάλογα με τις συνήθειες κάθε διαμερίσματος (ρύθμιση θερμοστάτη, συχνός πολύωρος αερισμός ή όχι)

•    Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος που αλλάζει. κ.α.
Σημειώστε ότι όταν πέντε διαμερίσματα ζητούν θέρμανση για μία π.χ. ώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καυστήρας ανάβει για μία ώρα. Μπορεί στο διάστημα της μίας αυτής ώρας ο καυστήρας να ανάψει δύο φορές από 10 λεπτά. Αν στο διάστημα της ώρας αυτή ζητήσουν θέρμανση περισσότερα διαμερίσματα ο καυστήρας θα λειτουργήσει για μεγαλύτερο διάστημα και ούτω καθεξής.

Το ίδιο συμβαίνει με την λειτουργία του καυστήρα αν μεταβάλλονται οι συνθήκες μέσα στο διαμερίσματα. Αν π.χ. έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα μας το σύστημα θέρμανσης πρέπει να λειτουργήσει για περισσότερο χρόνο για να ανεβάσει την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο όπου είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης.