Πρωτοβάθμια περίθαλψη

ΜΟΝΟ ΜΕ 50 ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Εξασφαλίζετε 1 ΤΣΕΚ ΑΠ (check – up) και απεριόριστες επισκέψεις σε 5 ειδικότητες ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

• Καρδιολόγος • Παθολόγος • Παιδίατρος
• Χειρούργος • Ορθοπεδικός

ΑΠΟ 1ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Εξασφαλίζετε απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις ειδικότητες ιατρών στην Βιοκλινική – Βιοϊατρική & στους γιατρούς του συμβεβλημένου δικτύου. Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Θεσσαλονίκη. (Βιοϊατρική – Ευρωδιάγνωση)

 

Η Υγεία σας πάνω απ’ όλα
Είστε άνω των 65 ετών και δεν έχετε εξασφαλίσει την υγεία σας?
Πιστεύετε ότι είναιπλέον αργά και ανέφικτο?

Τώρα μπορείτε μόνο με 1,20€/ημέρα να εξασφαλίσετε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με υψηλή ποιότητα.

Για να είσαι κοντά σε αυτούς που αγαπάς και σ’ αγαπούν:

 

Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών σε ολόκληρη την Ελλάδα

 

Απεριόριστες. Με συμμετοχή του ασφαλισμένου 6€
Κατ’οίκον Ιατρικές επισκέψεις από συμβεβλημένους ιατρούς. Απεριόριστες. Με συμμετοχή του ασφαλισμένου 18€
Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απεριόριστες. Με συμμετοχή του ασφαλισμένου 35%
Ετήσιο check-up κλείνοντας ραντεβού από το Συντονιστικό Κέντρο.
  • Γενική αίματος
  • Γενική ούρων
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Ουρικό οξύ
  • Χοληστερίνη
  • Τριγλυκερίδια
Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία μη συμβεβλημένων ιατρών Παρέχεται όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα από το αντίστοιχο Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιατρών. Η αποζημίωση ανέρχεται σε 30€, αναλογιστικά.
Κατ’οίκον ιατρικές επισκέψεις σε μη συμβεβλημένων ιατρών Παρέχεται όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα από το αντίστοιχο Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιατρών. Από την αποζημίωση αφαιρείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου ύψους  18€ και καταβάλλεται το υπόλοιπο με ανώτατο όριο τα 24€.

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310 587 625 & 2310 888 551