Νοσοκομειακά Προγράμματα

Πρωτοβάθμια περίθαλψη

  • Μόνο με 50€ τον χρόνο – Εξασφαλίζετε 1 ΤΣΕΚ ΑΠ (check – up) και απεριόριστες επισκέψεις σε 5 ειδικότητες ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία του Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Από 1€ την ημέρα
  • Εξασφαλίζετε απεριόριστες επισκέψεις σε όλες τις ειδικότητες ιατρών στην Βιοκλινική – Βιοϊατρική & στους γιατρούς του συμβεβλημένου δικτύου.
  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Θεσσαλονίκη. (Βιοϊατρική – Ευρωδιάγνωση).
  • Υπερφροντίδα Υγείας – Πρωτοβάθμια περίθαλψη για ηλικίες 60 – 80 χρονών. Μόνο με 1,40€/ημέρα.

Δευτεροβάθμια περίθαλψη

  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη – Με κεφάλαιο κάλυψης σε Ελλάδα & Εξωτερικό από 0,80€ / την ημέρα – έως 500,000€ ανά έτος.
  • Νοσοκομειακό Πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310 587 625 & 2310 888 551