Ασφάλεια για Φορτηγάκια (Φ.Ι.Χ.)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

  • Σωματικές Βλάβες τρίτων και επιβαινόντων
  • Υλικές Ζημιές τρίτων
  • Αστική ευθύνη στη μεταφορά και σε φυλασσόμενους χώρους
  • Προστασία BONUS MALUS
  • Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού

 

Φορ.Ίπποι Αγροτικό Επαγγελματικό
 1 – 6 74,00€ 115,00€
 7 – 8 94,00€ 151,00€
 9 – 10 97,00€ 157,00€
 11 – 12 101,00€ 162,00€
 13 κι άνω 110,00€ 181,00€

 

*ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΑΜΗΝΗ (6) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

*Επιπλέον με 20€ οδική και ταξιδιωτική βοήθεια έως 3Τ

*Επιπλέον εκπτώσεις στα ετήσια συμβόλαια.

* Τα Ασφάλιστρα που αναγράφονται αφορούν έδρα οχήματος στη Θεσσαλονίκη σε αξιόπιστη εταιρία που ανήκει στον φιλικό διακανονισμό και όχι εταιρία ΕΠΥ.


 

 

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310 587 625 & 2310 888 551