Ασφάλεια για Τρακτέρ

Προνομιακά πακέτα για Φ.Ι.Χ ισχύει για όλους χωρίς κριτήρια και με διάρκεια μηνών της επιλογή σας!


Ίπποι  1/έτος
 0 – 30  70€
 31 – 55  77€
 56 – Άνω  85€

 

 


* ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ


Καλύψεις

1) Αστική ευθύνη
2) Φροντίδα Ατυχήματος
3) Ανασφάλιστο όχημα

Έξτρα Καλύψεις

1) Νομική Προστασία 14€/έτος.


 

 

Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310 587 625 & 2310 888 551