Ασφάλεια Αυτοκινήτου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

  • Σωματικές Βλάβες τρίτων και επιβαινόντων
  • Υλικές Ζημιές τρίτων
  • Επέκταση Α.Ε. εντός φυλασσομένων χώρων και στο εξωτερικό
  • Προστασία BONUS MALUS
  • Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
  • Νομική Προστασία οχήματος και οδηγού
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Τροχαίο Προσωπικό Ατύχημα οδηγού
Φορ. Ίπποι Θραύση & Οδική 
1 – 6 102,26€
7 – 8 112,85€
9 – 10 124,68€
11 – 12 129,24€
13 κι άνω 135,62€

 

 

 

 

 

*ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΑΜΗΝΗ (6) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

* Επιπλέον εκπτώσεις στα ετήσια συμβόλαια

* Τα Ασφάλιστρα που αναγράφονται αφορούν έδρα οχήματος στη Θεσσαλονίκη σε αξιόπιστη εταιρία που ανήκει στον φιλικό διακανονισμό και όχι εταιρία ΕΠΥ.


Για περαιτέρω ενημέρωση απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
2310 587 625 & 2310 888 551