Μηχανοκίνητα σχολής εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

ΙΠΠΟΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
0-25 39,60€ 46,20€  66,00€
26-50 56,10€ 65,45€  93,50€
51-75 66,00€ 77,00€ 110,00€
76-100 75,90€ 88,55€ 126,50€
101-200 82,50€ 96,25€ 137,50€
201 & ΑΝΩ 89,10€ 103,95€ 148,50€

Καλύψεις

  1. Σωματικές Βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 300.000.- €/περιστατικό
  2. Υλικές Ζημίες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 150.000.- €/περιστατικό
  3. Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 90.000.- €
* Για πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε και e-mail: info@oikw.gr