Μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής

ΙΠΠΟΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
0-25 36,00€ 42,00€  60,00€
26-50 51,00€ 59,50€  85,00€
51-75 60,00€ 70,00€ 100,00€
76-100 69,00€ 80,50€ 115,00€
101-200 75,00€ 87,50€ 125,00€
201 & ΑΝΩ 81,00€ 94,50€ 135,00€

Καλύψεις

  1. Σωματικές Βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 300.000.- €/περιστατικό
  2. Υλικές Ζημίες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 150.000.- €/περιστατικό
  3. Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 90.000.- €

* Για πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε και e-mail: info@oikw.gr