Μηχανοκίνητα Ερασιτεχνικά

ΙΠΠΟΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
0-25 27,00€ 31,50€ 45,00€
26-50 38,25€ 44,63€ 63,75€
51-75 45,00€ 52,50€ 75,00€
76-100 51,75€ 60,38€ 86,25€
101-200 56,25€ 65,63€ 93,75€
201 & ΑΝΩ 60,75€ 70,88€ 101,25€

Καλύψεις

  1. Σωματικές Βλάβες
  2. Υλικές Ζημιές
  3. Θαλάσσια Ρύπανση

* Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε και e-mail: info@oikw.gr