Ιστιοφόρα σχολής εκμάθησης θαλάσσιων σπορ

ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Έως 6m. 33,00€ 38,50€ 55,00€
Από 7 – 10m. 73,26€ 85,47€ 122,10€
Από 11m. & Άνω 79,00€ 92,40€ 132,00€

Καλύψεις:

  1. Σωματικές Βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 300.000.- €/περιστατικό
  2. Υλικές Ζημίες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 150.000.- €/περιστατικό
  3. Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 90.000.- €
* Για επιπλέον καλύψεις η τιμή αυξάνεται ανάλογα με την κάλυψη. Για πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε και e-mail: info@oikw.gr