Ιστιοφόρα Ι.Χ

ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΗΣΙΟ
Έως 6m. 30,00€ 35,00€ 50,00€
Από 7 – 10m. 66,00€ 77,00€ 110,00€
Από 11m. & Άνω 72,00€ 84,00€ 120,00€

Καλύψεις:

  1. Σωματικές Βλάβες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 300.000.- €/περιστατικό
  2. Υλικές Ζημίες Επιβαινόντων και Τρίτων έως 150.000.- €/περιστατικό
  3. Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 90.000.- €
* Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλύψεων με ανάλογο ασφάλιστρο!