Ασφάλεια για Φορτηγάκια (Φ.Ι.Χ.)

Βασικό εκπτωτικό πακέτο για Φ.Ι.Χ ισχύει για όλους χωρίς κριτήρια και με διάρκεια μηνών της επιλογή σας!

Καλύψεις

1) Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές (Σ.Β&Υ.Ζ.)
2) Αστική ευθύνη πυρός
3) Αστική ευθύνη στη μεταφορά και σε φυλασσόμενους χώρους.
4) Προστ. Bonus – Malus
5) Υ.Ζ. Από Ανασφάλιστο
6) Φροντίδα Ατυχήματος

Ίπποι  6/μηνο
 0 – 10 115,00€
 11 – 15 152,00€
 16 – 20 158,00€
 21 – 30 164,00€
 31 – 40 184,00€

Εκπτωτικό πακέτο για Φ.Ι.Χ με Οδική βοήθεια

Ίπποι  6/μηνο
 0 – 10 135,00€
 11 – 15 172,00€
 16 – 20 179,00€

 

Στα πακέτα ετήσιας διάρκειας υπάρχει επιπλέον έκπτωση 10%

Για περισσότερες προσφορές και πληροφορίες απλά ρωτήστε μας!