Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Βασικό πακέτο για Ε.Ι.Χ με 9 καλύψεις ισχύει για όλους χωρίς κριτήρια και με διάρκεια μηνών της επιλογή σας!
Καλύψεις
1) Σ.Β. ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ
2) Α.Ε. ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣ. ΧΩΡΩΝ, ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤ
3) ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4) ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΑΠΑΛ. 200 ΕΥΡΩ)
5) ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
6) ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
7) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
8) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS-MALUS
9) Υ.Ζ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Κυβικά Φορ. Ίπποι Θραύση & Οδική 
100-928 1 – 6 108,34€
929-1214 7 – 8 120,79€
1215-1499 9 – 10 134,71€
1500-1785 11 – 12 140,13€
1786-2071 13 – 14 147,62€

 

 

 

 

 


Εκπτωτικό πακέτο με δυνατότητα προσθήκης Οδικής βοήθειας & Θραύση Κρυστάλλων

 

Καλύψεις
1) Σ.Β. ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ
2) ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
4) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS-MALUS
5)  Υ.Ζ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

 

 

Κυβικά Φορ. Ίπποι Βασικό + Θραύση + Οδική
100-928 1 – 6 89,06€ + ΘΡ.= 94,91€ + ΟΔ.Β.= 110,55€
929-1214 7 – 8 104,73€ + ΘΡ.= 110,58€+ΟΔ.Β.= 126,22€
1215-1499 9 – 10 120,32€ + ΘΡ.= 126,17€ + ΟΔ.Β.= 141,81€
1500-1785 11 – 12 122,44€ + ΘΡ.= 128,29€ + ΟΔ.Β.= 143,93€
1786-2071 13 – 14 125,58€ + ΘΡ.= 131,43€ + ΟΔ.Β.= 147,07€
2072-2928 15 – 20 125,65€ + ΘΡ.= 131,50€ + ΟΔ.Β.= 147,14€

 

 

 

 

 

 

 


* Τα Ασφάλιστρα που αναγράφονται αφορούν έδρα οχήματος στη Θεσσαλονίκη σε αξιόπιστη εταιρία που ανήκει στον φιλικό διακανονισμό και όχι εταιρία ΕΠΥ. Για περισσότερες προσφορές και οποιαδήποτε διευκρίνιση απλά ρωτήστε μας.